Kim jesteśmy

Dream Holiday 4 you Ceni sobie zaufanie użytkowników, dlatego dane przechowuje z należytą starannością. Zachowuje najwyższy standard bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. Gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez użytkownika na potrzeby rezerwacji są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). W tym celu poniżej przedstawione zostały zasady, jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez Dream Holiday 4 you.

Nazywam się Urszula Pomykała Świdzińska i jestem ekspertem w swojej dziedzinie, zajmuję się tym co lubię i odnoszę duże sukcesy. Jako Pośrednik/Agent doskonale swoje umiejętności i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Wykonuję swoje obowiązki z najwyższą starannością, w oparciu o normy moralne, etyczne oraz zgodnie z prawem. Moje umiejętności zawodowo – biznesowe może potwierdzić rzetelna dokumentacja kursów zakończonych egzaminem końcowym. Posiadam certyfikaty, wydane przez (MEN) Ministerstwo Edukacji Narodowej, honorowane w całej Europie.

Postanowienia ogóle:

  1. Administrator – 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dream.holiday4you.com jest Dream Holiday 4 You, adres siedziby: 19 Riverside Grove, Newbridge, Co. Kildare W12PH67, Irlandia, wpisaną do rejestru firm Revenue pod numerem 3958409G oraz zarejestrowaną nazwą Dream Holiday 4 You w CRO. Adres poczty elektronicznej: dream.holiday4you@gmail.com dalej Administratorem oraz Usługodawcą. >
  2. Dream Holiday 4 You

Ceni sobie zaufanie użytkowników, dlatego dane przechowuje z należytą starannością. Zachowuje najwyższy standard bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. Gwarantuje, że wszystkie dane osobowe udostępnione przez użytkownika na potrzeby rezerwacji są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). W tym celu poniżej przedstawione zostały zasady, jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez Dream Holiday 4 you.

3. Dane, które przetwarzamy:

Podanie niezbędnych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz konieczne w celu wykonania usługi. Brak ich podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania.

Dla prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

– Imię i nazwisko – wszystkich gości

– Adres

– Dane z dowodu osobistego lub paszportu – wszystkich gości

– E-mail adres

– Telefon

Niezależnie od zakresu podanych przez Państwa informacji podczas wizyty na stronie naszego serwisu wszystkie dane wykorzystujemy w celu prawidłowego zawarcia umowy między serwisem Dream Holiday 4 You a klientem oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe. Podawane przez Państwa dane służą do realizacji składanych zamówień, płatności oraz kontaktu z Państwem.

4. Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami. Którzy będą realizować rezerwację oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do Państw trzecich na potrzeby realizacji umowy. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na Państwa rzecz wszelkiego rodzaju usługi w czasie urlopu, imprezy turystycznej wcześniej zarezerwowanej przez Państwa od Dream Holiday 4 you. Także osoby upoważnione przez administratora lub procesora takie jak: pracownicy lub zleceniobiorcy administratora lub procesora świadczący na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe czy prawne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Dream Holiday 4 You zgodnie z Regulaminem.

5. Prawa Usługobiorcy/Klienta: A) Usługobiorca, zwany Klientem ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem regulaminu i ustawy lub są zbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

B) Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy Państwu swobodny dostęp w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5A Klient, zwany Usługobiorcą zobowiązany jest wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail dream.holiday4you@gmail.com. href=”mailto:dream.holiday4you@gmail.com”>dream.holiday4you@gmail.com.

6. Zabezpieczenie danych osobowych:

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

7. Newsletter: Deklarujemy, iż Państwa dane osobowe nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez Państwa zgody.

W ramach usługi „Newsletter” mogą Państwo otrzymywać informacje o nowościach oraz promocjach oferowanych na naszej stronie internetowej poprzez dobrowolne polubienie naszego Fanpage na portalu http://www.facebook.com/DreamHoliday4You/. Państwa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili odwołana. Mogą Państwo odwołać zgodę poprzez kliknięcie „Nie Lubię„ na stronie Fanpage.

8. Cookies:

W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie usługobiorcy, najczęściej na twardym dysku urządzenia, z którego Państwo korzystacie np. komputer, smartfon, tablet itp. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

– cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku;

– cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników oraz dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

9. Zmiany:

Dream Holiday 4 you zastrzega sobie prawo zmiany opisanej powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W przypadku, gdy nowa polityka prywatności będzie mniej korzystna dla klienta pod względem wykorzystania danych osobowych, wszyscy dotychczasowi klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez bezpośredni kontakt z firma. ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.

10. IT IS FORBIDDEN to copy photos and descriptions (in whole or in part) without the consent of the owner and administrator of the site.

direct Contact

or drop us a line

Kontakt (dzwoń lub pisz)

albo użyj formularza